top of page
values_top.png
BIZNESA IDEJA

Mēs veidojam un ieviešam pilna projekta dzīves cikla tehniskos risinājumus atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz uzticību, atbildību, apņemšanos un kompetenci.

MUMS IR

augsti novērtēta reputācija

izglītota, kompetenta, pieredzējusi vadība

motivēta, profesionāla komanda (inženieri, operatori, montieri)

uzticami partneri (piegādātāji, apakšuzņēmēji)

profesionālais aprīkojums (mašīnas, instrumenti utt.)

ilgtermiņa orientētas attiecības ar klientiem

MŪSU VIZIJA

Kļūt par vadošu, ilgtspējīgu, uzticamu uzņēmumu, kas pastāvīgi attīstās savā darbības jomā, piedāvājot saviem klientiem labākos risinājumus un pakalpojumus.

vision.jpg
mission.jpg
MŪSU MISIJA

Izstrādāt un nodrošināt klientiem tehniski pareizus, kvalitatīvus, izdev'igus un efektīvus risinājumus.

KVALITĀTE, VIDE UN DROŠĪBA

Korporatīvā atbildība ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši klientu prasībām un drošību videi.

Kvalitātes politika

Lai apmierinātu mūsu klientu prasības, uzņēmums apņemas izpildīt detalizētas prasības un līgumu nosacījumus, lai uzturētu noteikto kvalitātes līmeni, analizētu klientu apmierinātību, uzlabotu tā darbību un samazinātu neatbilstības, veicot procedūrās aprakstītās nepieciešamās darbības.

quality1.jpg
Vides politika

Vides politikas mērķis ir:

  • integrēt vides pārvaldību ar uzņēmējdarbību

  • ievērot likumdošanas prasības ekoloģijas jomā

  • izvirzīt mērķus un uzdevumus ekoloģijas jomā

  • identificēt un uzraudzīt vides aspektus, lai nepārtraukti izglītotu darbiniekus vides jautājumos

environment.jpg
iso.png
OBERON TEHNIKA ir ieviesusi sertificētu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām un vides pārvaldības sistēmu, kas atbilst ISO 14001 standarta prasībām.
Drošības politika

OBERON drošības politikas mērķis ir nodrošināt, ka visas darba aktivitātes tiek vadītas droši un atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem un nozares labākajai praksei. Drošības prasības jāizpilda kopā ar klientu un ģenerāluzņēmēju – drošības plānu, avārijas plānu, loģistikas plānu un ugunsdrošibas plānu. Visiem plāniem ir jābūt aktīviem un pastāvīgi jāpārskata.

safety.jpg
bottom of page